Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο Κέρκυρας.

Τα 11 μέλη που εκλέγονται είναι οι εξής:

 1. Τσερεμής Γιώργος 89 σταυροί
 2. Αλέγρης Ιωάννης 79 σταυροί
 3. Λαβράνος Χρήστος 67
 4. Σοφιανός Στυλιανός 55
 5.  Σπυρίδων Σκιαδόπουλος 50
 6. Τριαντάφυλλος Σπύρος 48
 7. Φρεν Άγγελος 45
 8. Λιτσαρδόπουλος Αλέξανδρος 42
 9. Κρεμόνας Άρης 36
 10. Τριανταφύλλου Σπύρος 32
 11. Διαβάτης Κωσταντίνος 29