Ψήφισμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο κατέθεσε ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Καρύδης αναφορικά με το νέο οργανόγραμμα του ΕΟΤ.

Το ψήφισμα έχει ως εξής: «Οι υπηρεσίες αυτές  λειτουργούν ως Διευθύνσεις υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. Δηλαδή λαμβάνουν τις κύριες αποφάσεις που αφορούν τις υπηρεσίες του ΕΟΤ στα Ιόνια Νησιά και την Ήπειρο.

Δεδομένου ότι αφενός μεν έτσι συνεχίζεται η αποδυνάμωση της ήδη εγκαταλελειμμένης , κατά παράβαση του άρθρου 102 του Συντάγματος, νησιωτικής Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων με ορατό ανιστόρητο στόχο την πλήρη κατάργησή της, αφετέρου δε είναι διαφορετικής υφής και στόχων η τουριστική πολιτική νησιώτικων και ηπειρωτικών περιοχών,  το Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ απαιτεί άμεσα:

  • Την ανάκληση της σχετικής απόφασης συγκρότησης του Οργανογράμματος του Ε.Ο.Τ. που συμπεριλαμβάνει τις Υπηρεσίες του ΕΟΤ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στην Περιφέρεια της Ηπείρου. Και
  • Την συμπερίληψη των παραπάνω Υπηρεσιών στην Κέρκυρα που τυγχάνει έδρα της Π.Ι.Ν.
  • Το παρόν ν΄αποσταλεί: α)στην αρμόδια Υπουργό Τουρισμού β) στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων της βουλής των Ελλήνων και γ) στους βουλευτές των Ιονίων Νήσων».