Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο δρόμος στην παραλιακή της Γαρίτσας.

Τα κύματα φτάνουν σε μεγάλο ύψος, ενώ η διέλευση των οχημάτων γίνεται με δυσκολία. Τα φύκια έχουν καλύψει τα πεζοδρόμια, ενώ μηχάνημα προσπαθεί να τα απομακρύνει.