Μετά από διάστημα 1,5 έτους από την προκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων, ολοκληρώθηκε σήμερα η πρώτη εκ των 5 τοποθετήσεων μόνιμων ιατρών για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, «ο Νέος διευθυντής κ. Νίκας Κωνσταντίνος ήταν επί χρόνια εργαζόμενος ιατρός με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο συγκεκριμένο τμήμα και πλέον μετά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής επιλογής προσωπικού της 6ης Υγειονομικής περιφέρειας, διορίζεται ως Διευθυντής του τμήματος. Ευχόμαστε στο νεοδιορισθέντα Διευθυντή μια καλή σταδιοδρομία και να συνεισφέρει περαιτέρω από την πλευρά του στην ανάπτυξη του τμήματος επειγόντων».