Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, προκηρύσσει με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του κωδωνοστασίου Annunziata στην παλιά πόλη της Κέρκυρας (Β΄Φάση), Δήμου Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (NUTS: EL622) εκτιμώμενης αξίας 315.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), το οποίο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Ολόκληρη η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «Επισημάνσεις της Κυριακής».