Στις 21:00 έγινε η Περιφορά του επιταφίου των Ι .Ν. Αγίων Ιακώβου & Χριστοφόρου της Ρωμαιοκαθολικής Μητρόπολης / Duomo.