Πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας δυο παρουσιάσεις μελετών που σχετίζονται με την διαχείριση των απορριμμάτων.

Η πρώτη παρουσίαση αφορά την μελέτη του Εργοστασίου Επεξεργασίας Απορριμμάτων Κέρκυρας και η δεύτερη την μελέτη αποκατάστασης των τριών κυττάρων στο Τεμπλόνι.

Την παρουσίαση κάνουν οι Εκπρόσωποι της εταιρείας ΕΠΤΑ που βρίσκονται στην Κέρκυρα αλλά και τα στελέχη του ΣΥΔΙΣΑ.

Σύμφωνα με την πρόκληση, η παρουσίαση γίνεται στους Επικεφαλής των παρατάξεων, στο Εμπορικό Επιμελητήριο και το Τεχνικό, στον Εμπορικό Σύλλογο και στους φορείς του τουρισμού.