Παραμένουν εκτος λειτουργίας τα φανάρια στην διασταύρωση των Αλυκών, στην Δημοτική Παραλία, τουλάχιστον 2 εβδομάδες. 

Ο λόγος που επανερχόμαστε σε αυτό το θέμα είναι για να τονίσουμε, για ακόμα μια φορά, τον τεράστιο κίνδυνο που ελλοχεύει για ατυχήματα.