Συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΣΥΔΙΣΑ σήμερα το μεσημέρι, με κυρίαρχο θέμα την ένταξη της πράξης «Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας».

Ομόφωνα εγκρίθηκε η ένταξη, με τα μέλη του Δ.Σ. να προχωρούν σε σύντομο απολογισμό για τα στάδια που υπήρξαν για να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το σημείο.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Σπύρος Ασπιώτης, ο Αντιπρόεδρος Νίκος Κορακιανίτης και τα μέλη Νόνη Μάστορα και Νίκος Καλόγερος.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι από όλους τονίστηκε η μεγάλη συνεισφορά των λιγοστών υπαλλήλων του ΣΥΔΙΣΑ σε όλο τον σχεδιασμό αλλά και η άμεση κάλυψη σε προσωπικό το επόμενο διάστημα.