Αμέσως μετά το ΔΣ του ΦΟΔΣΑ πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής όπου ομόφωνα ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές της μεταφοράς των απορριμμάτων ενόψει της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, με κάποιες ωστόσο τροποποιήσεις, τις οποίες πρότεινε ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, Κώστας Λέσσης. 

Πρέπει ωστόσο, να σημειωθεί ότι μετά την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, πρέπει να υπάρξει κάτι ανάλογο και για τις οικονομικές προδιαγραφές της επιχείρησης. Αυτό ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει προτού ο Φο.Δ.Σ.Α. ψηφίσει τον δικό του προϋπολογισμό.