Σε αλλαγές προχωρησε η Ν.Ε. του ΚΚΕ όσον αφορά τους Υποψήφιους Δημάρχους μετά την ανακοίνωση για διάσπαση του Δημου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Βορρά με τον συνδυασμό του ΚΚΕ είναι ο Κώστας Ρούσσινος, ενώ στον Δήμο Νότου, υποψήφιος Δήμαρχος ο Γιωργος Κουλούρης. Στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, υποψήφιος Δήμαρχος είναι ο Γ. Μπορμπώτης.