Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας (AOCTA) και διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αντιπροσώπων του Συνδέσμου στην Ομοσπονδία.

Οι νεοεκλεγέντες Σύμβουλοι προχώρησαν σήμερα Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου σε συγκρότηση σε σώμα με την εκλογή προεδρείου.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου AOCTA είναι η εξής:

  • Πρόεδρος: Σπύρος Χαλικιόπουλος
  • Α’ Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Διαβάτης
  • Β’ Αντιπρόεδρος: Σπύρος Κουλούρης
  • Γεν. Γραμματέας: Ναπολέων Πάτρας
  • Ταμίας: Πέτρος Παπικινός
  • Μέλη: Βασίλης Καλούδης, Αναστάσιος Διαβάτης

Εκπρόσωποι Συνδέσμου στην Ομοσπονδία:

  • Βασίλης Καλούδης, Δημήτρης Διαβάτης

“Το νέο Δ.Σ. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη του τουρισμού μας” αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.