Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει πως την Δευτέρα 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος, από 08:30 – 14:00, με σκοπό την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών πάνω στις κεντρικές γραμμές Μέσης Τάσης και στις εγκαταστάσεις αυτών στις εξής περιοχές:

  • Βουνιατάδες,
  • Πεντάτι,
  • Άνω Γαρούνα,
  • Αγ. Γόρδιος,
  • Αλεποχώρι,
  • Άνω Παυλιάνα,
  • Κάτω Παυλιάνα,
  • Κάτω Γαρουνα,
  • Καμάρα,
  • Καστελλάνοι Μέσης.