Ο Δήμος Κέρκυρας και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ι.Γ.Μ.Ε. στο πλαίσιο του έργου ΟΠΥΓΕΚ/ΓΕΩΚΑ, διοργάνωσαν σήμερα ημερίδα με θέμα: «Επιπτώσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από διάλυση γυψούχων σχηματισμών».

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής “Ακροκέφαλου Γουβιών – Τεμπλόνι” για την εδαφική υποχώρηση που εκδηλώθηκε τον Ιανουάριο 2018 και επηρέασε το οδικό δίκτυο.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται τα αποτελέσματα.