Κανονικά θα ξεκινήσει από σήμερα το βράδυ η αποκομιδή των απορριμμάτων σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΔΙΣΑ.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «η σοβαρή μηχανική βλάβη, που παρουσιάστηκε σε μηχανήματα τα οποία εξυπηρετούν τη διαχείριση στον ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας, έχει αποκατασταθεί. Κατά συνέπεια, ο ΧΥΤΑ Κεντρικής Κέρκυρας θα ξεκινήσει να δέχεται απορρίμματα από την αποψινή βάρδια».