Σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κρίνει άκυρη την Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ που πραγματοποιήθηκε στις 3-09-2016 κατά το μέρος της εκείνο που εξελέγη μέλος του Δ.Σ , ο σημερινός Πρόεδρος της ΕΛ.Ο.Κ Ιωσήφ Νικήτας.

Το Δικαστήριο έκρινε άκυρη την Γενική Συνέλευση κατά το μέρος εκείνο της αγωγής, που εξελέγη μέλος του Δ.Σ ο σημερινός Πρόεδρος Ιωσήφ Νικήτας.

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση «Κηρύσσει την ακυρότητα της από 3-9-2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης κατά το μέρος της εκείνο που εξελέγη δυνάμει αυτής, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ο κύριος Ιωσήφ Νικήτας».

Η απάντηση του Ι. Νικήτα

Μιλώντας στην Δημοσιογράφο Ματούλα Ανδριώτη σε τηλεφωνική επικοινωνία ο κ. Νικήτας ανέφερε τα εξής: «Από την Παγκόσμια Ομοσπονδία μας είχε επιτραπεί να παρακολουθήσουμε την επιτροπή διαιτησίας στην οποία ήμουν Πρόεδρος. Το δικαστήριο έκρινε ότι αυτό δεν είναι συνώνυμο. Έχω το δικαίωμα έφεσης και θα το κάνω. Περιμένω από την Γ.Γ.Α την απόφαση για το αν μπορώ να παραμείνω στη θέση μου μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Αν μπορώ να παραμείνω πρόεδρος μέχρι να βγει η απόφαση θα το κάνω. Η έφεση θα γίνει όπως και να έχει. Είναι δικαίωμα μου νόμιμο».