Σύμφωνα με πληροφορίες – καταγγελίες, συμμετέχει στην διοίκηση του Επιμελητηρίου Κέρκυρας συνταξιούχος, ο οποίος έχει σταματήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα από τον Ιούλιο 2018.

Οι ίδιες καταγγελίες αναφέρουν ότι έχει συμμετάσχει σε όλες τις αποφάσεις που έχει λάβει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.