Σε εγκληματική αμέλεια αναφέρεται η επιστολή-καταγγελία του AOCTA προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Δήμο Κέρκυρας, όσον αφορά την κατάσταση του οδικού δικτύου στον δρόμο Ρόδα – Αχαράβη.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Με την παρούσα επιστολή καταγγέλλουμε την αδιαφορία που έχουν επιδείξει οι αρμόδιοι για την επισκευή του παραλιακού δρόμου Ρόδας-Αχαράβης, ο οποίος  είναι κατεστραμμένος και άκρως επικίνδυνος για τη διέλευση αυτοκινήτων και  λεωφορείων, σε σημείο που μπορεί να προκληθεί ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, λόγω σοβαρού κινδύνου ανατροπής.
 
Ζητάμε την άμεση παρέμβασή σας και ενέργειες προκειμένου να επισκευαστεί  ο δρόμος και να μην παραταθεί  αυτή η εγκληματική αμέλεια».