Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ η μελέτη και τα προσωρινά τεύχη δημοπράτησης για το Εργοστάσιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Υπήρξε η πρόταση από τον Δήμαρχο Κώστα Λέσση, την κ. Κόκκαλη εκ μέρους του Δήμου Βορρά και τον κ. Γιάννη Τρεπεκλή, να αναβληθεί το θέμα καθώς δεν πρόλαβαν να το μελετήσουν όσο θα έπρεπε.

Σύμφωνα με την κ. Υδραίου αυτό δεν ήταν δυνατό καθώς δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Εξάλλου όπως είπε, η απόφαση αυτή θα πάει για έγκριση στο Υπουργείο και θα επιστρέψει με την τελική μελέτη και τα τεύχη και τότε θα ξανασυζητηθεί στο Δ.Σ.