Δείτε την σταυροδοσία των συνδυασμών στον Κεντρικό Δήμο Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ΕΚΚΙΝΗΣΗ – Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα, Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΨΗΛΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ 180ο, ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Φωνή-Δημότες για Διαφάνεια, ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΠΡΩΤΑ Η ΚΕΡΚΥΡΑ.