Σήμερα Κυριακή 7 Απριλίου έγινε συγκρότηση σε Σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Τεμπλονίου που προέκυψε από τις εκλογές στις 31/3/2019.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

  • Πρόεδρος: Παπανικολοπούλου Μάγδα
  • Αντιπρόεδρος: Σαγιάς Κώστας
  • Γραμματέας: Κακαρούγκα Κατερίνα
  • Αναπληρώτρια Γραμματέας: Κολάγγη Λαμπρινή
  • Ταμίας: Γεωργοτάς Φάνης
  • Μέλη: Ζώτος Γιώργος, Μέριανος Γιώργος

Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

  • Πρόεδρος: Μουμούρης Σταύρος
  • Αντιπρόεδρος: Παπαδάτος Όθωνας
  • Γραμματέας: Πηγή Βίκη