Την δική του απάντηση δίνει ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Φοίβος Κακαβίτσας, με αφορμή ότι το Νοσοκομειο της Κέρκυρας πήρε μόνο 1 θέση στην πρόσφατη δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Η απάντηση του Διοικητή έχει ως εξης: «Με το ΦΕΚ 9241 της 23ης Νοεμβρίου, εκδόθηκε πίνακας ενίσχυσης των οργανισμών των νοσοκομείων του ΕΣΥ με επιπλέον οργανικές θέσεις. Ο συγκεκριμένος πίνακας δημιουργεί νέες οργανικές θέσεις, για όσες προσλήψεις επικουρικού μη ιατρικού προσωπικού έχουν γίνει την τελευταία 5ετία και στις οποίες δεν υπήρχε αντιστοίχιση με κενές οργανικές θέσεις του οργανογράμματος του νοσοκομείου. 

Συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο Κέρκυρας διασφαλίστηκε με τον τρόπο αυτό και η τελευταία επικουρική βοηθός φαρμακείου, της οποίας η θέση ήταν στον αέρα, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχη κενή θέση στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, εν αναμονή της προκήρυξης των συγκεκριμένης θέσης, ως μόνιμη.

Οι θέσεις των υπολοίπων επικουρικών (μη ιατρών), οι οποίοι υπηρετούν στο νοσοκομείο την τελευταία 5ετία, έχουν εξασφαλιστεί ότι θα προκηρυχθούν, ούτως ή άλλως, καθώς υπάρχουν κενές οι αντίστοιχες οργανικές και δε χρειαζόταν επιπλέον δημιουργία νέων θέσεων στον οργανισμό για το σκοπό αυτό.

Με τη δημιουργία των νέων αυτών οργανικών θέσεων,  με το συγκεκριμένο ΦΕΚ,  μπορούν πλέον όλοι οι επικουρικοί-μη ιατροί που υπηρετούν στα νοσοκομεία, να διεκδικήσουν τη μονιμοποίηση τους με αυξημένη μοριοδότηση, με την προκήρυξη που θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες  για 1000 θέσεις επικουρικού προσωπικού (μη ιατρικού).

Εκ των ανωτέρω είναι προφανές ότι αναφορές σε τοπικά ΜΜΕ περί αδικίας της Κέρκυρας σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, εδράζεται στην μη γνώση του συγκεκριμένου ζητήματος και της προφανής ενασχόλησης με ζητήματα του νοσοκομείου, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη δημοσιογραφική έρευνα. Ο καθένας μπορεί να κρίνει βάση των ανωτέρω (που οφείλουν ως αποκατάσταση της αλήθειας τα συγκεκριμένα ΜΜΕ να αναγνώσουν) και τον τρόπο με τον οποίο επέλεξαν να  ενημερώσουν τους αναγνώστες/ακροατές/τηλεθεατές, επί του θέματος».