Εξώδικο αποστέλλουν οι κάτοικοι της Λευκίμμης στον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, στον Δήμαρχο Κέρκυρας και στον Πρόεδρο Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κερκύρας το οποίο κοινοποιείται στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Κερκύρας και στον Διευθυντή Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΙΝ.

Στο εξώδικο τονίζεται ότι η αδειοδότηση του ΧΥΤΥ Νότιας Κέρκυρας θα ήταν πράξη παράνομη με σοβαρές ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες.

Στο εξώδικο τονίζονται τα εξής: «Δημοσιεύματα των ημερών αυτών αναφέρουν ότι, σύμφωνα με πηγές του Δήμου, ο φάκελος για την αδειοδότηση της λειτουργίας του ΧΥΤΥ Λευκίμμης έχει ήδη υποβληθεί προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και αναμένεται σύντομα η άδεια λειτουργίας να χορηγηθεί. Με την παρούσα δήλωση σας επισημαίνουμε ότι τυχόν χορήγηση αδείας για τη λειτουργία ΧΥΤΥ στη Λευκίμμη θα ήταν πράξη παράνομη με σοβαρές ποινικές και πειθαρχικές συνέπειες για τον εκδότη της.

Συγκεκριμένα, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΥ Λευκίμμης,  καθώς δεν υφίστανται εν ισχύι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο αυτό. Η ισχύς της αποφάσεως, με την οποία έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία ΧΥΤΥ, δηλαδή της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 112608/ 6.6.2018 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, έχει ανασταλεί εν μέρει μέχρι τις 5 Ιουνίου 2019 δυνάμει των από 25 Ιουνίου 2018 και 5 Δεκεμβρίου 2018 Πράξεων του Προέδρου του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες απλώς επιτρέπουν τη μεταφορά 8.000 και 2.000, αντιστοίχως, τόνων υπολειμμάτων από τον ΟΕΔΑ Τεμπλονίου και την εναπόθεσή τους στο χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης. Πέρα από την επιτρεπόμενη αυτή μεταφορά και εναπόθεση υπολειμμάτων η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων έχει ανασταλεί.

Συνεπώς, η έκδοση άδειας λειτουργίας για το ΧΥΤΥ Λευκίμμης θα παραβίαζε τους όρους της παραπάνω προσωρινής διαταγής. Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 5 ν. 3068/2002, μια τέτοια ενέργεια θα συνιστούσε ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα τόσο για τον υπάλληλο που θα χορηγούσε την άδεια, όσο και για οποιονδήποτε προέτρεπε στη χορήγηση της άδειας αυτής. Αυτονόητο είναι ότι θα ανέκυπταν και ποινικές ευθύνες, τουλάχιστον για παράβαση καθήκοντος (259 ΠΚ) και μη συμμόρφωση σε προσωρινή διαταγή (232Α ΠΚ) και την ηθική αυτουργία ή άμεση συνέργεια στις παραπάνω πράξεις, ευθύνες που θα μπορούσαν να διερευνηθούν και με την αυτόφωρη διαδικασία. Αυτονόητη θα είναι, φυσικά, και η ποινική ευθύνη που θα προκύπτει από παράβαση των διατάξεων του ν. 1650/1986 για βλάβη και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εάν προχωρήσετε στις σχετικές ενέργειες.

Επειδή λοιπόν έχουν ανασταλεί οι περιβαλλοντικοί όροι για το ΧΥΤΥ Λευκίμμης με προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επειδή, για το λόγο αυτό, τυχόν χορήγηση άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΥ θα συνιστούσε παράβαση των όρων της παραπάνω προσωρινής διαταγής.

Επειδή η παρούσα κοινοποιείται προς τον κο. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κερκύρας, για να λάβει γνώση και να εφαρμόσει αυτεπαγγέλτως την αυτόφωρη διαδικασία, εάν διαπιστώσει παράβαση του νόμου.

Για τους λόγους αυτούς

Σας ΚΑΛΟΥΜΕ να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει την παραπάνω προσωρινή διαταγή για όσο αυτή ισχύει και, ιδίως, από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης, διαφορετικά σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας και θα επιδιώξουμε την ποινική και πειθαρχική τιμωρία σας.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται  να επιδώσει την παρούσα νομίμως σ’ αυτόν, προς τον οποίον απευθύνεται, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.

Οι εξωδίκως δηλούντες

Πανδή Στυλιανή του Ιπποκράτη

Κάντας Αντώνιος του Ηρακλή

Κουλούρη Πανδώρα του Ιωάννη

Κουρή Αικατερίνη του Γεωργίου

Χρυσικοπούλου Άννα του Κωνσταντίνου

Κουρής Σπυρίδων του Δημητρίου

Κάντας Σπυρίδων του Γεωργίου

Κοτινάς Αριστοτέλης του Θεοδώρου

Κάντα Αικατερίνη του Γεωργίου

Κοντομάρης Αθανάσιος του Χαραλάμπους».