Σε εκλογές νέου Προεδρείου προχωρά η ΠΕΔΙΝ την Κυριακή.

Σύμφωνα με την πρόσκληση: «ο πλειοψηφών σύμβουλος Γιώργος Καλούδης καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων στην 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ-ΙΝ την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στις 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΕΔ (Λεωφόρος Αλεξάνδρα 13) στην Κέρκυρα, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη: «Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και δυο μελών για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων για τη δημοτική περίοδο 2019-2023».