Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όσον αφορά τον καθορισμό θέσεων για τα Ταξί.

Την εισήγηση του θέματος έκανε ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Γουλής, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στην εισήγηση αλλά και στις θέσεις που έχουν εγκριθεί.

Δείτε την τοποθέτηση του Προέδρου των Ιδιοκτητών Ταξί, Νίκο Καψοκαβάδη.