Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70.000.000,00 ευρώ, στις περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών, έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Βουλευτή Κώστα Παυλίδη με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις αποδίδονται στις δικαιούχους Περιφέρειες. Ειδικότερα για την Π.Ε.  Κέρκυρας προβλέπεται  χρηματοδότηση 1.438.000,00€ για την εξασφάλιση της μεταφοράς των μαθητών για το έτος 2018-2019.