Από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εγκρίθηκε η μελέτη ανάπλασης του Άλσους Ανεμομύλου, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανεμόμυλου Παντελή Κοντό.

Επόμενο στάδιο για την εξέλιξη της διαδικασίας, είναι η έγκριση της μελέτης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.