Ο ΔΕΔΔΗΕ σας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 20-03-2019 θα πραγματοποιηθεί από 08:30 έως 14:00 Διακοπή Ρεύματος, με σκοπό την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών πάνω στις Κεντρικές Γραμμές Μ.Τ και στις εγκαταστάσεις αυτών στις παρακάτω περιοχές:

  • ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ,
  • ΣΓΟΥΡΑΔΕΣ,
  • ΕΠΙΣΚΕΨΗ,
  • ΣΤΡΙΝΥΛΑΣ,
  • ΠΕΤΑΛΕΙΑ,
  • ΕΡΙΒΑ ΔΡΟΣΕΡΗ,
  • ΤΡΙΜΟΔΙ,
  • ΛΑΥΚΙ,
  • ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ.

Επειδή είναι πιθανόν οι εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από τον καθορισμένο χρόνο, θα πρέπει τα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ να θεωρούνται συνεχώς “ ΥΠΟ ΤΑΣΗ”.