Την Παρασκευή από τις 08.00 εως τις 13.00 θα γίνει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Κομπίτσι λόγω επισκευής στο δίκτυο ύδρευσης.