Αρνητικά γνωμοδότησε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο αίτημα του ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας για τοποθέτηση προσωρινά δεμάτων στον χώρο των Αδελφάτων στο Τεμπλόνι.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΥΔΙΣΑ Σπύρο Ασπιώτη: «Ζητήσαμε από την Περιφέρεια την άδεια για εναπόθεση προσωρινά δεμάτων στον χώρο που έχουμε στο Τεμπλόνι των Αδελφάτων. Η απάντηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας ήταν αρνητική και γι αυτό τον λόγο προσφύγαμε μέσω του Υπουργείου και αναμένουμε την απάντηση».