Κανονικά αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά η δίκη του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου και Προέδρου ΣΥΔΙΣΑ, μετά από δυο διακοπές, καθώς απορρίφθηκε από την Έδρα το νέο αίτημα αναβολής από πλευράς του ΣΥΔΙΣΑ, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισης εκ μέρους του Συνδέσμου.

Η δίκη αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγα λεπτά.