Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων στην οδό Προσαλένδου στην παλιά πόλη, πίσω από τα παλιά δικαστήρια, κάνει η ΔΕΥΑΚ. Το έργο είναι προϋπολογισμού 76.052,74 €, εκτελείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΚ και είναι αίτημα πολλών ετών κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής.

Λόγω του χώρου εκτέλεσης του έργου θα απασχοληθεί και ένας αρχαιολόγος.
Με αφορμή την έναρξη του έργου ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κέρκυρας αναφέρθηκε και την ανάγκη χρήσης και καλής λειτουργίας των λιποσυλλεκτών, ώστε να αποφεύγονται οι συνεχείς εμφράξεις αποχετευτικών αγωγών και η έντονη δυσοσμία.