Αναβολή χορηγήθηκε σήμερα στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Εξωραϊστικού Συλλόγου Τεμπλονίου, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Κέρκυρας.

Δικάσιμος προς συζήτηση της αιτήσεως ορίστηκε η 27η Φεβρουαρίου.