Στην δημοσιότητα δόθηκε σήμερα από τον Διοικητή του Γενικό Νοσοκομείου Κέρκυρας Φ. Κακαβίτσα ο νέος οργανισμός.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου: ”Αποτελεί κομβικό σημείο για την ιστορία του νοσοκομείου καθώς σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρείχε το καταργημένο από το 2012 ψυχιατρικό νοσοκομείο Κέρκυρας καθώς και του Κέντρου ψυχικής υγείας.
Με βάση τον οργανισμό αυτό προβλέπονται νέα τμήματα στο ΓΝ Κέρκυρας όπως:

– Αιμοδυναμικό και εμφραγμάτων που εντάσσονται στην Καρδιολογική κλινική.
– Ογκολογίας
– Χημειοθεραπειών
– Γαστρεντερολογίας
– Μονάδα απεξάρτησης
– Μονάδα υποστήριξης κρίσεων

Για πρώτη φορά στην ιστορία του νοσοκομείου προβλέπεται και η πρόσληψη και νεογνολόγων, καθώς η παιδιατρική κλινική μετατρέπεται σε παιδιατρική – νεογνολογική. Δημιουργούνται επίσης νέα τμήματα στη διοικητική υπηρεσία, όπως το αυτοτελές γραφείο προστασίας δικαιωμάτων ληπτών υπηρεσιών Υγείας Ο συνολικός αριθμός των κλινών του νοσοκομείου, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της χώρας, αυξάνεται σε αυξάνεται κατά 3% (σε 332 κλίνες από 321 του παλαιού οργανισμού), ενώ εντάσσονται οργανικά και 150 κλίνες των δομών ψυχικής υγείας που πρώτα δεν εμφανιζόταν. Τονίζουμε σε αυτό το σημείο τις πολιτικές ευθύνες, όσων το 2012 με ένα νόμο κατάργησαν το ψυχιατρικό νοσοκομείο της Κέρκυρας, με απώλεια πολλών οργανικών θέσεων εργασίας σε αυτό καθώς και κλινών νοσηλείας, γεγονότα που δεν μπορούν πλέον να αναστραφούν.
Ο συνολικός αριθμός των ιατρών αυξάνεται κατά 12% (σε 149 από 133). Γεγονός που σημαίνει ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες, πλέον το νοσοκομείο ξεπερνάει σε αριθμό, ακόμα και το άθροισμα των ιατρικών θέσεων που είχαν το γενικό νοσοκομείο και το Ψυχιατρικό νοσοκομείο (παρότι όπως προαναφέρθηκε οι θέσεις του ψυχιατρικού νοσοκομείου, είχαν χαθεί το 2012). Ο συνολικός αριθμός των νοσηλευτών αυξάνεται και αυτός, ενώ στο διοικητικό προσωπικό, ουσιαστικά διατηρείται ο αριθμός των υπαρχόντων οργανικών θέσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί σημαντικά με τους μνημονιακούς νόμους, όταν καταργήθηκαν όσες οργανικές θέσεις εργασίας δεν ήταν καλυμμένες βάση του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ226Α΄). Ταυτόχρονα λύνονται διάφορα προβλήματα που επί χρόνια ταλάνιζαν το νοσοκομείο, όπως οι θέσεις προϊσταμένων του ψυχιατρικού τομέα. Σε γενικές γραμμές αποτελεί το κλειδί ανάπτυξης για το νοσοκομείο για τα επόμενα χρόνια, ενώ διάφορα μικρά ζητήματα που προέκυψαν, αναμένεται να διευθετηθούν με μικρές τροποποιήσεις που θα ζητηθούν το επόμενο διάστημα από τη διοίκηση”.