Καθορίστηκαν  οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για τα έτη 2017 και 2018. Συγκεκριμένα το συνολικό ύψος του ποσού για το 2017 έφτασε τα 2.347.297.000,00 €, ενώ για το 2018 τα  2.441.000.000,00 €.

Δείτε αναλυτικά πώς κατανεμήθηκαν τα συγκεκριμένα ποσά στο ΦΕΚ.