Συνεδριάζει με τη μορφή του κατεπείγοντος, την προσεχή Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Ιονίου Βουλής και είναι προγραμματισμένο ν’ αρχίσει στις 19:00.
Η ημερήσια διάταξη της 11ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα θέματα:

1. Έγκριση σύναψης σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας, στα πλαίσια του άρθρου 223 του Ν. 3463/06 (Εισηγήτρια η Δήμαρχος κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου).

2. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 11-8/20.12.2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, περιόδου από 1.9 έως 31.12 του οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Κέρκυρας στην υλοποίηση της πράξης «i-ALARMS» του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020 και πιο συγκεκριμένα των παραδοτέων: D 1.3.2., D 2.3.2, D 2.3.3. και D 5.3.4. (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Παναγιώτα Τζάννε).

4. Διορισμός από το «Δημοτικό Συμβούλιο Κερκυραίων» του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. (Εισηγητής ο Επικεφαλής της Παράταξης «Πρώτα η Κέρκυρα» κ. Γεώργιος Καλούδης).

** Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, διότι λόγω της διάσπασης του ενιαίου Δήμου Κέρκυρας πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες υλοποίησης Αποφάσεων.