Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κέρκυρας, στην Αίθουσα Λόγου και Τέχνης του Γυμνασίου-Λυκείου Λευκίμμης, την 4η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 και μοναδικό θέμα την «Ενημέρωση-Λήψη απόφασης για την  σύσταση Δ.Ε.Υ.Α. Νότιας Κέρκυρας».

Σύμφωνα με την πρόταση του Προέδρου του Συμβουλίου Γιάννη Καββαδία: «η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα και  το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθότι έχει λήξει η  θητεία του Συμβουλίου της  προηγούμενης Διοίκησης της Διαδημοτικής ΔΕΥΑ  Κέρκυρας και πρέπει να δρομολογηθούν οι κατάλληλες ενέργειες προς την κατεύθυνση της δημιουργίας το συντομότερο δυνατό της καινούργιας επιχείρησης».