Υπόλογο έναντι του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) είναι πλέον το υπερταμείο αξιοποίησης της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου και θα τον αποζημιώνει μέχρι του ποσού των 25 δισ. ευρώ σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο δεν πληρώσει δόσεις δανείων.

Mε το άρθρο 109 του πολινομοσχεδίου επικαιροποιείται η δανειακή σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και του ESM με στόχο να ενταχθεί σε αυτήν και το υπερταμείο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας).

Πλέον η ΕΕΣΥΠ εγγυάται την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου βάσει της σύμβασης και το κυριότερο:

«Υπόσχεται στον ESM ότι κάθε φορά που το κράτος δεν καταβάλλει ποσό οφειλόμενο βάσει ή σε σχέση με τη σύμβαση, η ΕΕΣΥΠ ύστερα από αίτημα θα φέρει την ευθύνη καταβολής αυτού του ποσού σαν να ήταν ο κύριος οφειλέτης, εφόσον τα συνολικά καταβλητέα ποσά βάσει αυτής της εγγύησης δεν θα υπερβαίνουν συνολικά τα 25 δισ. ευρώ». Επίσης συμφωνεί με τον ESM ότι εάν οποιαδήποτε εγγύηση είναι ή καθίσταται μη εκτελεστή, άκυρη ή παράνομη, ανεξάρτητα ως αρχική υποχρέωση, τον αποζημιώνει αμέσως ύστερα από αίτημά του.

Παράλληλα γίνεται αυστηρότερο το πλαίσιο παροχής κρατικών ενισχύσεων για τη χορήγηση δανείων με στόχο, όπως χαρακτηριστικά γράφεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, «η κατάπτωση των κρατικών εγγυήσεων να αποτελεί την εξαίρεση».

Πλέον δημιουργείται Διυπουργική Επιτροπή για την παροχή εγγυήσεων και μπαίνει πλαφόν στις νέες εγγυήσεις. Αυτό κατ’ έτος δεν μπορεί να ξεπερνά το 1,5% των πρωτογενών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού.

Διαβάστε περισσότερα εδώ