Συνεδρίασε η ΔΗΜ.Τ.Ο Νότου Κέρκυρας με θέμα:
1.    Ορισμός Θέσεων Τοπικής Οργάνωσης Εκλεγμένων Μελών ΔΗΜ.Τ.Ο
2.    Απόφαση για το ΧΥΤΑ Λευκίμμης

Παρευρέθη στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΟΝΝΕΔ Κέρκυρας κ. Αρμενιάκος Ιωάννης.

Επί του πρώτου θέματος έγινε η συγκρότηση της ΔΗΜ.Τ.Ο σε σώμα ως ακολούθως:
Σαμοϊλης Θεοφάνης, Α΄ Αντιπρόεδρος:
Ζερβού Μαρία Β΄ Αντιπρόεδρος
Βάρελης Δημοσθένης, Γραμματέας
Βαραγγούλης Χριστόδουλος, Ταμίας
Βαραγγούλης Χριστόδουλος, Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εκλογικής ετοιμότητας
Λέσσης Νικόλαος, Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Κοσμάς Σπυρίδων, Υπεύθυνος Εργαζομένων Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα
Κάντας Γεώργιος, Υπεύθυνος Παραγωγικών και Επιστημονικών Φορέων
Σούκερα Ειρήνη, Υπεύθυνη Γυναικείων Θεμάτων

Επί του δευτέρου θέματος η ΔΗΜ.Τ.Ο αποφάσισε ομόφωνα ότι “εμμένει στην από 5/6/2016 απόφασή της κατά της λειτουργίας ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ Λευκίμμης και συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των πολιτών κατά της λειτουργίας του έργου”.