Μετά το Τεχνικό Πρόγραμμα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας συνήλθε σε νέα συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τον προϋπολογισμό. Την εισήγηση έκανε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος Παντελιός.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συγκεκριμένα καταψηφίστηκε από τις παρατάξεις της ΛΑ.ΣΥ, της κ. Δρυ, του κ. Καρύδη, του κ. Μαρκάτη και της Δημοτικής Συμβούλου κ. Ρίγγα.

Υπέρ του θέματος ψήφισαν οι παρατάξεις του κ. Νεράτζη και του κ. Πουλή.