Και στις Νυμφές ο Πολιτιστικός Συλλογος, ομάδες, μικροί και μεγάλοι βγήκαν στους δρόμους!

Το θέμα τους … η λύση για τα απορρίμματα …