Και επίσημα ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος είναι από την Δευτέρα ο Θεόδωρος Μπούκας, μετά την επιστολή που κατέθεσε στο Σώμα.

Η επιστολή έχει ως εξής: «Με την παρούσα ηλεκτρονική επιστολή θέλω να σας ενημερώσω για την απόφαση μου, στο εξής να συμμετέχω στο περιφερειακό συμβούλιο της ΠΙΝ σαν ανεξάρτητος σύμβουλος και όχι μέλος κάποιας παράταξης η ομάδας.»