Ενημέρωση στο Σώμα όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις για τη Διαχείριση Απορριμμάτων, έκανε ο Δήμαρχος Κ. Νικολούζος.
Αρχικά ενημέρωσε ότι στην Κέρκυρα βρέθηκε ο Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Καπετάνιος και ότι ο ίδιος τον ενημέρωσε για το σχεδιασμό του Δήμου με βάση το χρονοδιάγραμμα που κατέθεσε στους κατοίκους Τεμπλονίου.

Ανέφερε ότι εντός των ημερών αναμένεται η μελέτη για τη συναρμογή των κυττάρων στο Τεμπλόνι και της αποκατάστασης των κυττάρων, ενώ είπε ότι υπάρχει προσωρινός ανάδοχος για το Βιολογικό Καθαρισμό στο Τεμπλόνι.

Ακόμη πρόσθεσε ότι οι Τεχνκές Υπηρεσίες του Δήμου, στο βαθμό που τις αναλογούν, προχωρούν στην πλήρωση προυϋποθέσεων για αδειοδότηση του ΧΥΤΥ Λευκίμμης.