Μιλώντας στο Corfutv ο Δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολούζος, με αφορμή τις αντιδράσεις των Δημοτικών Υπαλλήλων, τόνισε ότι είναι κατανοητές, ωστόσο όπως είπε: «Για την οργάνωση των νέων Δήμων έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά από την Υπηρεσία Οργάνωσης Προγραμματισμού του Δήμου. Τα στελέχη έχουν κάνει σοβαρή επεξεργασία και κατανέμοντας ταυτόχρονα το υφιστάμενο προσωπικό, δηλαδή τα 533 άτομα πλην του εργατοτεχνικού προσωπικού στους τρεις Δήμους.

Με βάση την υπάρχουσα κατάσταση και την θέληση όπως δηλώθηκε από τους υπάλληλους, 50 άτομα θα πάρει ο Δήμος Νότου και 64 υπάλληλους ο Δήμος Βορρά επειδή έχει τέσσερις Δημοτικές Ενότητες. Υπάρχει μία διαβούλευση με τους τρεις Δημάρχους, οι οποίοι, κυρίως Βορρά – Νότου, έχουν την αγωνία για την στελέχωση των υπηρεσιών τους.

Παρά τις εντάσεις υπάρχει μία καταρχήν συμφωνία και υπάρχουν και τα αιτήματα για αύξηση του προσωπικού των μηχανικών και των οικονομολόγων. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική άποψη για να περάσει ομαλά από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντως θέλω να επισημάνω ότι υπήρξαν αρκετές αναποδιές σε αυτό το θέμα, με κυρίαρχο ότι δεν υπήρξε και μελέτη επιπτώσεων γι αυτό το σπάσιμο των Δήμων. Πάμε στα τυφλά πραγματικά. Και οι 3 Δήμοι πάνε με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, επομένως πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ελάχιστη επάρκεια».