Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, ζητώντας άμεσες λύσεις για τα προβλήματα στα Διαπόντια Νησιά, απέστειλε ο Πρόεδρος της Ιονίου Πολιτιστικής Ομοσπονδίας Νίκος Μπάρδης.

Η επιστολή έχει ως εξής: «Τα Διαπόντια νησιά βρίσκονται βορειοδυτικά της Κέρκυρας   αποτελούμενα από το νησί Οθωνοί, την Ερείκουσσα, και το Μαθράκι, αποτελούν το δυτικότερο νησιωτικό σύμπλεγμα της Ελλάδας. Στα Διαπόντια νησιά οι κάτοικοι του είναι οι θεματοφύλακες των συνόρων, είναι η ακρίτες που αξίζουν σεβασμό, προστασία και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από το κράτος. 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι ήρωες κάτοικοι, οι επιχειρηματίες και οι επισκέπτες των Διαπόντιων Νησιών με την  ανύπαρκτη ακτοπλοϊκή σύνδεση και τα λιμάνια.

Για τρεις μήνες τα Διαπόντιια νησιά, Μαθράκι, Οθωνοί Ερείκουσσας, η δυτική εσχατιά της Ελλάδας, έχουν  πλήρως απομονωθεί από την Κέρκυρα και τον κορμό της Ελλάδας, λόγω βλάβης  και απόσυρσης των πλοιαρίων που την συνέδεαν ακτοπλοϊκά.

Ζητούμε την άμεση αποκατάσταση της πορθμειακής γραμμής Κέρκυρας Διαποντίων νήσων.

Επίσης θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι είναι επείγον να γίνει ο   επανασχεδιασμός και η επέκταση/εκβάθυνση του λιμανιού στο Άγιο Στέφανο, Αυλιώτες Κέρκυρα, το κοντινότερο σημείο Κέρκυρας – Μαθράκι – Οθωνοί, με προδιαγραφές που θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις πορθμειακές ανάγκες Κέρκυρας Διαποντίων νησιών.

Καθώς και την  επέκταση και συντήρηση των λιμανιών στο Μαθράκι και τους Οθωνούς. Η Ερείκουσσα απέκτησε πρόσφατα καινούργιο λειτουργικό λιμάνι.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η επίλυση των παραπάνω θεμάτων είναι μείζονος σημασίας για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη των Διαπόντιων Νησιών.

Αναμένοντας τις άμεσες ενέργειές σας, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφόρηση ή/και διευκρίνιση».