Η αναστολή λειτουργίας των δύο τμημάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα και Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι δεν έγιναν αυθαίρετα από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά μετά από ομόφωνη πρόταση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το γεγονός δημοσιοποιήθηκε με ανακοίνωση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, μετά τη χθεσινή της συνεδρίαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Σύγκλητος είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την ίδρυση τους και πριν συμπεριληφθούν στο νόμο Γαβρόγλου, εξαιτίας έλλειψης οικονομικών πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού.

Τέλος, στη χθεσινή της συνεδρίαση η Σύγκλητος ήταν θετική στην ίδρυση του τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα το Ακαδημαϊκό έτος 2021-22 εφόσον λυθεί το κτηριακό, βρεθούν πόροι και υπάρξει ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ ήταν αρνητική στην επί του παρόντος  λειτουργία του τμήματος Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι.

Υπενθυμίζουμε ότι, η αναστολή λειτουργίας των δύο αυτών τμημάτων και άλλων 35 Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα είχαν ανακοινωθεί στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου από το Υπουργείο Παιδείας.

Η ανακοίνωση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου

Η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου μετά την χθεσινή της συνεδρίαση εξέδωσε την εξής ανακοίνωση σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των δύο προαναφερόμενων τμημάτων: «Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4559/2018 τα Τμήματα Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΠΑ) με έδρα τη Λευκάδα και Εθνομουσικολογίας (ΤΜΕΘ) με έδρα το Ληξούρι θα ενεργοποιούνταν ακαδημαϊκά όταν η Σύγκλητος του Ι.Π. θεωρούσε ότι συνέτρεχαν οι κατάλληλες ακαδημαϊκές συνθήκες και οι απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές και πάντως όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Σημειώνεται ότι η ίδρυση των δυο αυτών τμημάτων δε συμπεριλαμβανόταν στις προτάσεις που είχαν συνταχθεί από την αρμόδια Δι-ιδρυματική Επιτροπή που διερεύνησε την ενσωμάτωση του πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ούτε είχε βεβαίως εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου».

Είχαμε εκφράσει αντιρρήσεις

Και η ανακοίνωση συνεχίζει: «Αντιθέτως, η Σύγκλητος του Ιδρύματος είχε εκφράσει – πριν την ψήφιση του Ν.4559/2018 – τους προβληματισμούς της σχετικά την ίδρυσή τους, η οποία, εκτός των άλλων, θα συνεπαγόταν τη διάθεση σημαντικών πόρων και κυρίως ανθρώπινου δυναμικού (διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού) εις βάρος των υπολοίπων Τμημάτων του Ιδρύματος, τα οποία είναι βιώσιμα και η λειτουργία τους εμπίπτει στον ακαδημαϊκό σχεδιασμό του».

Οι αποφάσεις της Συγκλήτου

«Σήμερα, παρόλο πού το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει ήδη εκκινήσει τις διαδικασίες οργάνωσης της λειτουργίας όλων των νέων τμημάτων, ακολουθώντας τις επιταγές του Ν.4559/2018, αλλά και του Στρατηγικού Σχεδιασμού του για την ανάπτυξη Τμημάτων του σε όλα τα Ιόνια Νησιά (Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλλονιά και Ζάκυνθο), ο οποίος υλοποιείται με μεγάλη προσπάθεια λόγω και της υποστελέχωσης σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου αποφασίζει:

1) Να επιμείνει στην ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών με έδρα τη Λευκάδα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν επιλυθεί εν τω μεταξύ θέματα, όπως το στεγαστικό και η πρόσληψη διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Προς τούτο, θα υποβάλει Μελέτη Σκοπιμότητας και Πρόγραμμα Σπουδών για αξιολόγηση από την ΑΔΙΠ.

2) Να μην υποβάλει επί του παρόντος Μελέτη Σκοπιμότητας και Πρόγραμμα Σπουδών για το Τμήμα Εθνομουσικολογίας της Σχολής Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών και να επανέλθει σχετικά στο μέλλον, αφού θα έχουν επιλυθεί εντωμεταξύ διαφορά προβλήματα που έχουν προκύψει από την υλοποίηση της αφομοίωσης του πρώην ΤΕΙ από το Ι.Π.

Η απόφαση της Συγκλήτου είναι ομόφωνη.

Παράλληλα, επιμένει στην πάγια θέση της ότι η οποιαδήποτε συζήτηση περί ίδρυσης νέων ακαδημαϊκών μονάδων ή τροποποίησης της λειτουργίας υφιστάμενων θα πρέπει να γίνεται με αποκλειστικά ακαδημαϊκά κριτήρια και εντός των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος».

Το ιστορικό

Τον Οκτώβριο 2017 ο τότε Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ανακοινώνει κατά την επίσκεψη του στην Κέρκυρα την συνένωση ΤΕΙ Ιονίου & Ιονίου Πανεπιστημίου. Για τον σκοπό αυτό συγκροτείται Μεικτή Επιτροπή από τα δύο Ιδρύματα, προκειμένου να διατυπώσει ολοκληρωμένη πρόταση συγχώνευσης. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου Βασ. Χρυσικόπουλο, τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ιωσήφ Παπαδάτο, τον Καθηγητή Παναγιώτη Βλάμο, τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Γιάννη  Δραγώνα, τον Αντιπρόεδρο Θανάση Καλαφάτη και τον Καθηγητή Γιάννη Χάλαρη.Από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας στην Επιτροπή συμμετέχει ο Σύμβουλος του υπουργού Ερρίκος – Χαιμ Βεντούρας. Τον Δεκέμβριο 2017 η Επιτροπή κατέθεσε τις προτάσεις της στον Υπουργό. Στην πρόταση  δεν συμπεριλαμβάνονταν η λειτουργία των δύο τμημάτων, που ανεστάλη η λειτουργία τους, σε Λευκάδα & Ληξούρι. Τον  Αύγουστο 2018 ψηφίζεται ο νόμος 4559, που προβλέπει μεταξύ άλλων την ίδρυση στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο των Σχολών α) Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο & Οικονομικών  Επιστημών στην Κέρκυρα, με την έναρξη τους να προσδιορίζεται το Ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Επίσης ο νόμος προέβλεπε την ίδρυση των εξής τμημάτων: Εθνομουσικολογίας στο Ληξούρι, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αργοστόλι, Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα, Τουρισμού στην Κέρκυρα & Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας στο Αργοστόλι. Ο νόμος προβλέπει ότι η  έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων  καθορίζεται  με  αιτιολογημένη  απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίμηση των υλικοτεχνικών υποδομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι αργότερα από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Στις 7 Νοεμβρίου 2019 το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε  την αναστολή της έναρξης λειτουργίας 37 τμημάτων  γιατί όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση τα τμήματα (σ.σ. τα 37, που ανεστάλησαν) δημιουργήθηκαν προεκλογικά για ψηφοθηρικούς λόγους από την προηγούμενη Κυβέρνηση, δίχως προηγούμενο σχεδιασμό και επαρκή τεκμηρίωση.