Ο Δήμος Κέρκυρας και το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ι.Γ.Μ.Ε. στο πλαίσιο του έργου ΟΠΥΓΕΚ/ΓΕΩΚΑ, διοργανώνουν ημερίδα με θέμα : «Επιπτώσεις στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον από διάλυση γυψούχων σχηματισμών». 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 και ώρα 09:30 π.μ. στην συνεδριακή αίθουσα του Δήμου στο “Φαληράκι”.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής “Ακροκέφαλου Γουβιών – Τεμπλόνι” για την εδαφική υποχώρηση που εκδηλώθηκε τον Ιανουάριο 2018 και επηρέασε το οδικό δίκτυο. Η ημερίδα είναι ανοικτή για το κοινό.