Ανακοίνωση σε σχέση με τη λειτουργία του Τμήματος Χημειοθεραπειών του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, εξέδωσε ο Διοικητής Φοίβος Κακαβίτσας.

Oπως αναφέρει:«Έχοντας λάβει ... γνώση συχνών αναφορών στα ηλεκτρονικό ΜΜΕ, σχετικά με την απασχόληση της ογκολόγου στο ΓΝ Κέρκυρας, η Διοίκηση ενημερώνει ότι ουδέποτε έθεσε η ίδια θέμα αποχώρησης της μοναδικής ογκολόγου από τη θέση της. Αντίθετα έχει διαθέσιμα κονδύλια για την απασχόληση επικουρικού ογκολόγου μέχρι το τέλος του έτους, όταν λήγει η παράταση της σύμβασης της συγκεκριμένης ιατρού. Το κονδύλιο αυτό θα ανανεωθεί και για το 2019 όπως γίνεται άλλωστε κάθε χρόνο. Επιπλέον έχει σκοπό να προτείνει σε συνεργασία με τα επιστημονικά όργανα του Νοσοκομείου, την προκήρυξη στο άμεσο μέλλον μόνιμης θέσης για ιατρό ογκολόγο στο ΓΝ Κέρκυρας. Να υπενθυμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια παρά το υπέρογκο και συνεχώς αυξανόμενο κόστος για τις χημειοθεραπείες, το οποίο το 2017 έφτασε στα 4.100.000 ευρώ, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με την πραγματοποίηση τους, καθώς το Νοσοκομείο μας έλαβε έκτακτη επιχορήγηση 1.070.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Θα υπενθυμίσουμε επίσης ότι για την κάλυψη χημειοθεραπειών σε αιματολογικούς ασθενείς το νοσοκομείο εδώ και 1 χρόνο έχει φροντίσει για την κάλυψη με ιατρό και στη θέση του κλινικού αιματολόγου.

Σε περίπτωση πάρα ταύτα που χωρίς τη θέληση του Νοσοκομείο, αναγκαστεί στην πρόωρη λήξη της σύμβασης λόγω της οποιασδήποτε απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα προχωρήσει άμεσα στην αναπλήρωση της θέσης με τον επόμενο ογκολόγο που ήδη βρίσκεται στη λίστα αναμονής για τη θέση αυτή. Δεσμεύεται δε στην πίεση από την πλευρά της, ώστε το διάστημα 20ημερών που απαιτείται για την ανανέωση της θέσης από το Υπουργείο Υγείας να ελαχιστοποιηθεί ακόμα περισσότερο