Την δική του απάντηση έδωσε το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα και Αστικού Πρασίνου του Δήμου Κέρκυρας, σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Οι παρεμβάσεις έγιναν υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του Τμήματος Συντήρησης Αστικού Πρασίνου, με τον Προϊστάμενο να παρίσταται  καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και για το σύνολο των παρεμβάσεων, ενώ στις τομές κλαδέματος εφαρμόστηκε ειδική προστατευτική αλοιφή. Σύμβαση με ιδιώτη – εργολάβο υφίσταται και αφορά στη χρήση καλαθοφόρου οχήματος μεγάλου ύψους, δεδομένου ότι ο Δήμος Κερκύρας δε διαθέτει μηχάνημα ανάλογων δυνατοτήτων.

Το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται τα δέντρα στη Λ. Αλεξάνδρας (ύπαρξη ψηλών κτηρίων εκατέρωθεν της οδού, μεγάλος αριθμός δέντρων), αλλά και η συνύπαρξη ειδών δέντρων με διαφορετικούς ρυθμούς και τρόπους ανάπτυξης, οδήγησε μεγάλο αριθμό δέντρων σε ανορθόδοξη ορθόκλαδη ανάπτυξη, εξαιρετικά μεγάλου ύψους (16–17 μέτρα), καθιστώντας τον έλεγχο και γενικά τη διαχείρισή τους εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη. Τα σχετικά συχνά περιστατικά θραύσης – πτώσης κλάδων από μεγάλο ύψος επέβαλαν το κλάδεμα που εφαρμόστηκε, ώστε να καταστούν διαχειρίσιμα, με ταυτόχρονη διατήρηση των υγιών βραχιόνων και κλάδων.

Η Υπηρεσία τα έτη 2017–2018 προέβη στην απομάκρυνση των φυτικών και ριζικών υπολειμμάτων σε περίπου 90 θέσεις φύτευσης στην πόλη μας ,με ταυτόχρονη φύτευση καινούριων δέντρων. Αντίστοιχες ενέργειες έχουν προγραμματιστεί για τη Λ. Αλεξάνδρας».