Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ του Νομού Κέρκυρας ενημερώνουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφασή τους να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, ωθούμενοι από την ανασφάλεια για το εργασιακό τους μέλλον και την ανησυχία τους για τον τρόπο λειτουργίας των Δήμων και την εξυπηρέτηση των Δημοτών.

Πρόκειται για τις πρώτες αναταράξεις με το «καλημέρα» του σπασίματος του ενιαίου Δήμου, αφού το μοίρασμα της ένδειας προσωπικού δεν είναι εύκολη υπόθεση.

«Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο εισάγονται  σαν κατεπείγοντα θέματα προς συζήτηση τα παρακάτω:
1.      Έγκριση Αποφάσεως Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νεοσύστατου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
2.      Έγκριση Αποφάσεως Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νεοσύστατου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
3.      Έγκριση Αποφάσεως Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας περί εγκρίσεως του μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του νεοσύστατου Δήμου Νότιας Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
4.      Κατανομή προσωπικού στους νεοσύστατους Δήμους (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).

Σύμφωνα με τον νόμο για την διάσπαση του Δήμου ν. 4600/2019 (Α ́43) αναφέρεται ότι:   Μέσα σε τρεις (3) μήνες α̟πό τη λήξη της προθεσμίας του ενός μήνα, ήτοι μέχρι
9-7-2019, τα δημοτικά συμβούλια των υπό κατάργηση δήμων λαμβάνουν α̟ποφάσεις για την κατάρτιση Μεταβατικών Οργανισμών Εσωτερικής Υ̟πηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (A’ 143), για τους νέους δήμους που συστήνονται.
Στη συνέχεια, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, το τακτικό προσωπικό και οι δικηγόροι/νομικοί σύμβουλοι με σχέση έμμισθης εντολής του υπό κατάργηση δήμου κατανέμονται σε συνιστώμενες θέσεις των μεταβατικών ΟΕΥ, αντίστοιχης κατηγορίας, εκπαιδευτικής βαθμίδας και κλάδου /ειδικότητας.

Σας ενημερώνουμε ότι οι υπάλληλοι του Δήμου Κέρκυρας στην σημερινή συνέλευση πήραμε  ομόφωνη απόφαση και σας διαβιβάζουμε το ψήφισμά μας με το οποίο σας καλούμε στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσετε υπεύθυνα όπως ορίζει ο νόμος τα προσωρινά οργανογράμματα και την κατανομή του προσωπικού στους τρεις νεοσύστατους Δήμους.
Στην περίπτωση που δεν παρθεί απόφαση στο  Δ.Σ., σήμερα τελευταία ημερομηνία που προβλέπει ο νόμος για την έγκαιρη υποβολή στην αποκεντρωμένη Διοίκηση θα προκύψουν ανυπέρβλητα προβλήματα στη λειτουργία του υφιστάμενου και των νεοσύστατων Δήμων.
Σας ενημερώνουμε για την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις στις οποίες θα αναγκαστούμε να προβούμε, στην περίπτωση μη ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης διαδικασίας, ωθούμενοι από την ανασφάλεια για το εργασιακό μας μέλλον και την ανησυχία μας για τον τρόπο λειτουργίας των Δήμων και την εξυπηρέτηση των Δημοτών.
Είμαστε σίγουροι ότι θα πράξετε υπεύθυνα το καθήκον σας με την παρουσία σας στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το σοβαρό θέμα για το μέλλον των εργαζόμενων και των οικογενειών τους».